Apraksts

Licencēta vimbu makšķerēšana Lielupē, Bauskas un Rundāles pagasta teritorijā. Licences var iegādāties Bauskā, Uzvaras 7, Uzvaras ielā 24 un interneta vietnē „Manacope.lv”, sākot ar marta 3 sestdienu. Licenču skaits ierobežots, bet par to veidiem var iepazīties Bauskas novada mājas lapā, portālā Manacope.lv, Latvijas Vēstnesī publicētajos Saistošajos noteikumos. 

Ieteikt: