Apraksts

Disku golfa trase Vecumniekos ierīkota 2021. gada vasarā, ainaviskajā Aizupes ielas parkā, Upes un Aizupes ielu krustojumā - disku golfa trasē ierīkoti 4 grozi.
Parks veidots ainaviski, šeit aplūkojamas krāšņas puķudobes, koku jaunstādījumi, tiltiņi, pieejami atpūtas soliņi.
Kā spēlēt disku golfu?
Spēles raksturojušais elements ir lidojošais disks.Galvenais uzdevums - iziet visu diskugolfa trasi, veicot pēc iespējas mazāk metienu. Katrs nākamais metiens tiek izdarīts no vietas, kur apstājies iepriekšējā metienā raidītais disks. Rezultātu iegūst, summējot katra mērķa sasniegšanai izmantoto metienu skaitu un soda punktus. Soda punkti tiek piešķirti, piemēram, par diska izmešanu ārpus noteiktās laukuma teritorijas.
Par spēles uzvarētāju tiek noteikts tas dalībnieks, kurš noslēdzis savus gājienus, izejot visu trasi, ar viszemāko punktu skaitu.


Piedāvājumi
  • Disku golfa trase ar 4 groziem
  • Disku golfa diski – tikai iepriekš piesakot!

Cenas

Bezmaksas

Foto: No Vecumnieku TIP un Kaspars Krauze (@krauzevision) arhīva

Ieteikt: