Izstrādāti jauni tūrisma ceļveži "Zemgaļi" un "Sēļi"

Ceļosim maršrutā „Baltu Ceļš”!

Šis ceļvedis veltīts zemgaļu tematikai, kuri dzelzs laikmetā un viduslaikos apdzīvoja Latvijas vidusdaļu (Zemgales līdzenumu) un Lietuvas
ziemeļdaļu. Par zemgaļiem pieņemts runāt jau ar agro dzelzs laikmetu (1.–4. gadsimts), bet pirmās skopās rakstveida ziņas par Zemgali atrodamas 9. gadsimta dāņu hronikā. Zemgaļi iekļāvās latviešu un lietuviešu tautas veidošanas procesā, tā bija viena no kareivīgākajām un turīgākajām tautām Ziemeļeiropā, turklāt bija pazīstami arī kā izcili tirgotāji. Zemgaļi veiksmīgi cīnījās pret kaimiņu tautu ekspansiju, tostarp arī vikingiem. Starp Latvijas teritorijā dzīvojošām maztautām zemgaļi visilgāk pretojās krustnešiem un kristietībai – līdz pat 14. gadsimta vidum.

Ceļvedī iekļauti vairāk kā 100 interesantākie, vērtīgākie un jaunākie Lietuvas un Latvijas Zemgales teritorijā esoši objekti, saistīti ar baltu pagātni un tagadni, ar kultūras mantojumu un tā izpausmēm mūsdienās. Ceļotāju ērtībai objekti ir apvienoti 6 galamērķos Zemgalē un 8 Ziemeļlietuvā, ļaujot brīvi
izvēlēties sev atbilstošāko maršrutu un ieplānot nākošo!

Papildus zemgaļu brošūrai, Lietuvas pusē ir tapis tūrisma ceļvedis “Sēļi”, kurā iekļauti vairāk nekā 60 interesantākie, vērtīgākie un jaunākie Latvijas teritorijā esošās Sēlijas, Lietuvas Sēlijas un Aukštaitijas objekti, saistīti ar baltu pagātni un tagadni, ar kultūras mantojumu un tā izpausmēm mūsdienās.Ceļotāju ērtībai objekti ir apvienoti 5 galamērķos Latvijas pusē un 7 Lietuvas pusē, ļaujot brīvi izvēlēties sev atbilstošāko maršrutu un ieplānot nākošo.

Tūrisma brošūra pieejama Bauskas novada tūrisma informācijas centrā Bauskā, kā arī Tūrisma informācijas punktā Vecumniekos.
Plašāku informāciju par zemgaļiem un sēļiem, kā arī brošūras elektroniskā formātā ir iespējams aplūkot šeit.

Ceļojiet un iepazīstieties ar Zemgales un Sēlijas bagātībām un cilvēkiem!

Ieteikt: