Leia meid:

Liikluspiirangud Bauska linnas - Kalna ja Zaļase tänavate pindamine ja ringristmiku ehitus

2024. aasta juuni teisel poolel algab Kalna ja Zaļāse tänava taastamine, mis tekitab liikluspiiranguid ja pikendab Bauska linna läbimise aega. Ehitustööd kestavad eeldatavasti hilissügiseni.

Peamisteks kavandatavateks ehitustöödeks on Kalna ja Zaļase tänava sõidutee asfaltbetoonkatte taastamine lõigus Mēmeles sillast Lidlauka tänavani, vt pindamine olemasoleval Kalna/Zaļase ja Uzvarase tänava ringristmikul.

Töid alustatakse katte tasandusfreesimise, katte remondi, kaevukaante vahetamise ja jätkatakse asfaldikihtide laomisega.

Peale katte taastamist taastatakse tee horisontaalne märgistus. Liikluskorralduslikud muudatused viiakse sisse Kalna tänava lõigul, mis näeb ette kummaski suunas ühe põhiraja senise kahe sõiduraja asemel. Selline liikluskorralduslahendus tagab osaliselt liiklust rahustava funktsiooni, vältides tihedas liiklusvoos möödasõidumanöövreid, samuti suurendades liikumisruumi transiitliikluse ja jalakäijate kõnniteede vahel.

Plaanis on ka Mēmele ületava silla pindamine. Plaanis on teostada olemasoleva silla renoveerimistöid: katte ja hüdroisolatsiooni vahetus, uute deformatsioonivuukide ehitus, piirete värvimine.

Projekti raames on Kalna tänava algusesse kavandatud ka ringristmiku rajamine, mis on seotud Mēmelese tänava ja Dārznieku teega.

Täpsemat infot teostatavate remonditööde ja liikluskorralduse kohta leiad Bauska linnaosa kodulehelt SIIT

Soovitada: