Apraksts

Iecavas baznīca bija starp tiem 70 dievnamiem, kurus 1567.gada 28.februārī Kurzemē un Zemgalē pavēlēja nodibināt hercogs Gothards Ketlers. Iecavas luterāņu baznīca celta 1641. gadā. Laika gaitā baznīca postīta, dedzināta, izzagta, taču vērienīgas pārmaiņas piedzīvojusi 19. gadsimtā, kad tā pārbūvēta. 20.gadsimta otrajā pusē baznīcai bija iebrucis jumts un pilnībā gāja bojā tās iekārta un interjers. Mūsdienās baznīcai ir atjaunots jumts un fasāde, altāra daļā notiek dievkalpojumi un klasiskās mūzikas koncerti. Apkārtnes panorāmu var apskatīt no 50 metru augstā baznīcas torņa. Apkārt baznīcai ir kapsēta, kurā atdusas daudzi ievērojami novadnieki, tostarp atrodamas Pālēnu dzimtas atdusas vietas.

Cenas

Ieeja par ziedojumiem!
Ieteikt: