Izsludina atklāta konkursa projektu konkursu „Atbalsts tūrisma nozares attīstībai”

Biedrība "Bauskas rajona lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu 1.2.rīcībā „Atbalsts tūrisma nozares attīstībai”

Projektu iesniegšanas termiņš
09.06.2024.-09.07.2024.

      
Rīcības mērķis ir stimulēt tūrisma nozares attīstību un konkurētspēju, jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, kā arī celt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālam atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti darba tirgū.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti:
40% pamata atbalsta intensitāte;
65% energoefektivitāti uzlabojošiem projektiem.
 
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027  un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv  (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi 2023.-2027.” / “2.kārta”).
 
 
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel. 29781969, e-pasts:  jolanta.lauva@inbox.lv 
Ieva  Jermuša tel. 20095189, e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv 
Ieteikt: