Aprašymas

Dabartinė mūrinė bažnyčia buvo statoma tuo rūpinantis kunigui Aleksandrui Milevskiui, kuris, 1861 m. paskirtas, dirbo vikaru Skaistkalnėje. Skardinėje vėtrungėje išgręžti bažnyčios pašventinimo metai – 1865-ieji. Bažnyčios interjeras įrengtas 19 a. antroje pusėje. 1901 m. ji buvo išplėsta. 2009 m. buvo atlikta bažnyčios rekonstrukcija. Bažnyčią supa metaline tvora aptvertas sodas. Prie Dievo namų yra didelė klebonija. Tikinčiųjų bendruomenė priklauso Romos katalikų Rygos metropolijos Jelgavos diecezijai. 

Tradiciniai renginiai ir pasiūlymai objekte
  • Kalėdų mišios
  • Švenčiausiojo Sakramento šventė
  • Šventojo Pranciškaus
  • Asyžiečio diena 
     

Kainos

Įėjimas už aukas!

Patarkite: