Open

  • Brīvi pieejams objekts

Description

Garozas muižas parka pirmsākumi meklējami 1791. gadā, kad šeit tika izveidots skaists un labi kopts atpūtas dārzs ar baroka un sentimentālisma laika elementiem. 19. gs. otrajā pusē tas tika pārveidots par angļu ainavisko parku. 2019. gada vasarā parkā tika veikti vērienīgi labiekārtošanas darbi.

Iebraucot Garozas ciematā nākas šķērsot atjaunoto Garozas upītes vēsturisko tiltu, kur vienlaicīgi ceļa labajā pusē sākas arī Garozas muižas vēsturiskais parks. 

Šī parka ainava ir unikāla ar to, ka caur parku plūst nelielā Garozas upīte, kurai pāri ved romantisks arkveida tiltiņš ar dēļu klājumu, kā arī netālu no parka ieejas izveidots dīķis. Šobrīd, kad senās kungu mājas drupas ir pilnīgi izzudušas, Garozas parks Garozas upītes krastā ir vienīgā vieta, kas nākotnē atgādinās par kādreizējās muižas pastāvēšanu.

Šobrīd parkā ir izveidots celiņu tīkls, ierīkota autostāvvieta, estrāde, teritorijas apgaismojums, sakopti koku un krūmu stādījumi, uzstādīti soliņi atpūtai, atkritumu urnas, informatīvais stends. 2019. gada pavasarī parkā no jauna iestādītas kalnu kļavas, lazdas, dižskābarži, plūškoki un saldie ķirši, kas veiksmīgi ieaugušies un jau vasarā parku rotāja ar ziediem.

Price

Bezmaksas
Advise: