Open

 • Monday 09:00-17:00
 • Tuesday 09:00-17:00
 • Wednesday 09:00-17:00
 • Thursday 09:00-17:00
 • Friday 09:00-17:00
 • Saturday 10:00-14:00
 • Sunday -

Description

1609. gadā Bauskai tika piešķirts pilsētas zīmogs, bet 1615. gadā Kurzemes hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai privilēģiju celt rātsnamu, celtniecība sākās gadu vēlāk. Tajos laikos šis ir bijis krāšņākais un greznākais rātsnams visā hercogistē. Ēkas pirmajā stāvā atradās svaru un mēru telpa, bet otrajā stāvā atradās rātes kungu sēžu zāle. 

Gadiem ejot un ēkai novecojot, pēc vairāk kā 200 gadiem rātsnams bija nonācis ļoti bēdīgā stāvoklī, tuvu sabrukumam, tādēļ 19.gs. otrajā pusē tika nojaukts bojātais tornis, bet 1871. gadā - arī ēkas otrais stāvs. Tika saglabāts tikai ēkas pirmais stāvs, kurš kalpoja kā ugunsdzēsēju inventāra glabātuve un pēcāk šeit tikai ierīkotas dažādas tirgotavas. Šādā izskatā ēka nostāvēja līdz pat 2010. gadam, kad sākās Rātsnama rekonstrukcija.

Uz doto brīdi Bauskas rātsnams ir vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā.

Bauskas rātsnams kalpo gan reprezentācijai, gan kā apskates objekts, šeit notiek laulību ceremonijas, tiek uzņemtas augstu viesu delegācijas, pasniegti svarīgi apbalvojumi, bet ikdienā te klientus apkalpo Bauskas Tūrisma informācijas centrs un Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa. Tūristiem pieejama Svaru un mēru ekspozīcijas un interjera ekspozīcijas apskate.

Svari un mēri Bauskā

Ekskursijas laikā viesi tiek iepazīstināti ar Bauskas rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes un Zemgales hercogistē. Ekskursijas noslēgumā – iespēja nosvērties un nomē- rīties senajās mērvienībās – pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu, kā arī iegādāties Bauskas īpašos suvenīrus “mīļummetru”, “konfektometru” un “čarkometru”. Ekskursija pieejama gan individuāliem interesentiem un ģimenēm, gan grupām līdz 25 personām.

Ekskursija ir bez maksas, bet grupām tā jāpiesaka iepriekš! Ekskursijas ilgums 20–40 minūtes, tā pieejama latviešu, krievu un angļu valodā. Jaunlaulātajiem tiek piedāvāta īpaša programma – jaunā pāra svēršana un mērīšana saticīgai ģimenes dzīvei ar oriģinālu mērrīku palīdzību – “mīļummetru”, “konfektometru” un “čarkometru”. Programmas ilgums 20–30 minūtes.

Bauskas rātsnama interjeru ekspozīcija Rātsnam otrajā stāvā

Telpas aprīkotas ar attiecīgā laikmeta autentiskām lustrām, mēbelēm un mākslas priekšmetiem un to kopijām, veidojot 17.–18. gadsimta noskaņu un sniedzot ieskatu tā laika Bauskas pilsoņu dzīvesveidā. 17. gadsimta Eiropas karte ar tajā atzīmētu Bausku, 1701. gada zīmējums, kurā attēlota Bauskas panorāma ar rātsnamu, tā laika birģermeistaru, tiesas fogtu un Bauskas pilsoņu portreti, kā arī rātsnama izrakumos atrastie priekšmeti veido šīs vides sasaisti ar Bausku un tās reālajiem iedzīvotājiem, radot informatīvi bagātu stāstu par pilsētas pagātni un tās kultūrvēsturiskajām vērtībām. Autentiski un Latvijas mērogā unikāli mākslas priekšmeti – 16. gadsimta gobelēns “Kefals un Prokrīda”, Latvijā vienīgā pilnā 17. gadsimta gravīra “Pastarā tiesa” – ir atgriezuši rātsnama kādreizējo krāšņumu. Pašlaik Bauskas rātsnams ir vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā.

Bauskas rātsnama interjera ekspozīciju iespējams apmeklēt tikai gida pavadībā, grupām (no 10 līdz 25 personām) ekskursija jāpiesaka iepriekš!

Ekskursijas ilgums 20–30 minūtes, tā pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.


Piedāvājums
 • Ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā!” ar iespēju nosvērties un nomērīties, un saņemt sertifikātu senajās mērvienībās
 • Ekspozīcija “Rātsnama interjers!”
 • Rātsnama lielā zāle laulību reģistrācijai un reprezentatīviem pasākumiem
 • Programma jaunlaulātajiem “Sver un mēri Bauskā!”
 • Tūrisma informācijas centrā pieejama informācija par tūrisma iespējām Bauskas novadā, Zemgalē un visā Latvijā
 • Iespēja iegādāties īpašos Bauskas suvenīrus – čarkometru, mīļummetru un konfektometru!

Price

Bezmaksas
Advise: